Vorba de duminică (XXXV)

„Încrederea în sine e însuşi motorul oricărei isprăvi personale. De aceea există riscul ca timiditatea excesivă, retragerea plină de bun-simţ în faţa provocărilor vieţii, punerea permanentă în cumpănă a propriei tale persoane să termine prin a te livra unui «prea tîrziu», exact în clipa în care ai ajuns să înţelegi că eşti făcut dintr-un aluat mai bun decît mulţi alţii.” (p. 163)

„Dacă vrei să faci pe cineva să se surpe din interior, distruge-i imaginea bună de sine de care are nevoie pentru a funcţiona” (p. 237)

Gabriel Liiceanu
Întîlnire cu un necunoscut, Humanitas, 2010

Anunțuri

Vorba de duminică (XXXIII)

„Ce miracol să găseşti un om care te lasă în pace atunci cînd trebuie să te retragi în lumea ta şi care te regăseşte cu bucurie atunci cînd te întorci în lume!” (Gabriel Liiceanu, Întîlnire cu un necunoscut, Humanitas, 2012. p. 309)

Eu nu sînt „Profesor Bologna”

Imagine preluată de pe 360.uaic.ro

Cînd am citit prima dată titlul pe care urmează să vi-l divulg şi vouă m-am grăbit să-l aprob, dar pe măsură ce parcurgeam şi textul, entuziasmul meu se tot reducea pînă cînd s-a transformat, încheind lectura, în indignare. Titlul era „Comunicarea în universităţi: profesorii la catedră, studenţii pe Facebook”, iar articolul care-l însoţeşte e găzduit de portalul România curată aici.

Rezumînd textul – dacă n-aveţi chef să-l citiţi voi înşivă pe România curată –, autoarea reclamă comunicarea deficitară între studenţi şi profesor (adică genul acela de comunicare, într-adevăr, destul de practicat în sistemul de învăţămînt, în care feedback-ul nu este cerut imediat, ci la sfîrşitul semestrului, printr-o examinare finală care să evalueze cunoştinţele acumulate de studenţi) şi, in extremis, chiar absenţa totală a comunicării dintre actorii menţionaţi.

În general, domnişoara sau doamna autoare le zice bine cînd se referă punctual la chestiunile legate de comunicarea şi, deci, interacţiunea între profesori şi studenţi şi avantajele care ar putea (condiţial optativ!) decurge dintr-o astfel de abordare didactică. Şi ar fi fost bine dacă s-ar fi limitat numai la aceste aspecte, pentru că s-a întîmplat să o dea şi cu bîta-n baltă şi să împroaşte, fără să vrea probabil, cu noroi nişte chestiuni care pentru mine – dar sînt convins că şi pentru mulţi alţii ca mine – sînt, dacă nu sfinte, măcar învăluite într-un soi de nimb ce, din păcate, capătă accente de mit.

Una dintre gafe e o descriere destul de vastă a ceea ce ea numeşte „profesorul Bologna” (ce, Doamne, iartă-mă, o mai fi asta?) care ar avea un profil care se determină prin (citez din memorie) evaluarea  cadrului didactic în relaţia sa cu studenţii, în activitatea sa de predare, apoi în cea de evaluare şi a performanţelor sale extracurriculare.

Dacă o aberaţie ca asta cu „profesorul Bologna” trebuie să fie indicatorul de calitate pentru cadrele didactice din învăţămîntul superior, mă las de tot şi mă retrag în munţi! „Distincţia” „Profesorul Bologna” (n-am reuşit să mă hotărăsc care dintre sintagme merită mai mult ghilimelele) e cel mult aparenta legitimare a noului plan de uniformizare a educaţiei la nivel european care a făcut mai mult rău decît bine! Printre altele, a scos din universităţi, pe uşa din dos, cursul magistral, adică tocmai pe acela unde profesorii – marii profesori! – îşi arătau cu un firesc de neînchipuit ceea ce clişeul la modă numit „profesorul Bologna” încearcă să mimeze cu un tupeu neînchipuit: vocaţia.

O altă gafă pe care n-am s-o comentez prea mult e o referire la învăţămîntul centrat pe student şi relaţia de colaborare profesor-student care ar lua forma unei relaţii de tip maestru-discipol. Pentru că nu vreau să mă enervez iar, îi recomand spre lectură autoarei Jurnalul de la Păltiniş, Epistolar şi Uşa interzisă, de Gabriel Liiceanu. Cu siguranţă se va lecui de asemenări între „principiile Bologna” şi ceea ce stă la baza configurării unui model paideic!

Pentru că n-am reuşit să deduc dacă textul este o analiză (de regulă, obiectivă) sau o părere (de regulă, subiectivă), am să-i mai fac o observaţie autoarei, care se dovedeşte intranzitivă în chestiunile pe care le punctează, adică incapabilă (deci nu rău-voitoare!) să abordeze problema intrînd şi în pielea celuilalt personaj implicat, adică a profesorului, cu punctele lui de vedere privind dificultăţile pe care le ridică întemeierea unei relaţii de comunicare şi interacţiune (şi nu e un pleonasm!) cu studenţii săi.

Revenind, în final, la titlul articolului şi motivele indignării mele: se pare că nu-l citisem în cheia în care ar fi trebuit, pentru că mă făcuse să-mi imaginez o situaţie de co-prezenţă acolo unde ea nu exista: adică în timp ce profesorul dictează, studenţii, în loc să fie atenţi, navighează pe Internet. Autoarea, undeva în text, se explică: „Există acea situaţie în care profesorul intră în clasă, se aşează la catedră şi îşi începe discursul – iar de cealaltă parte a sălii sunt studenţii care scriu tot ce li se dictează – asta în cazul în care nu navighează pe facebook de pe telefoane. Sau situaţia în care, profesorul dicteză cursul din cartea pe care a scris-o – iar la scurt timp (de obicei durează câteva săptămâni) se întreabă „unde sunt ceilalţi colegi?” şi ce ştim despre ei.”

Aş adăuga, drept încheiere, două întrebări şi poate, în felul acesta, îi prilejuiesc autoarei şi abordarea temei din „cealaltă dimensiune”: (1) Ce interacţiune poţi să ai cu un student care, din momentul în care s-a aşezat în bancă şi tu ai intrat în clasă, deja navighează pe Facebook de pe telefonul mobil? şi (2) De ce fel de relaţie paideică îţi mai vine să te-apuci cînd prima întrebare care ţi se adresează este dacă e nevoie să vină şi la curs sau e suficientă „activitatea” (a se înţelege, în unele cazuri, prezenţa strict fizică) de la seminar?

Întreb pentru că nu ştiu răspunsul. Eu nu sînt „profesor Bologna”.

Vorba de duminică (XXXI)

„Fiecare om îşi construieşte de-a lungul vieţii un edificiu afectiv. Măsura în care el este e dată de consistenţa acestui edificiu, de mîna aceea de oameni – ei nu pot fi mulţi – pe care i-a preluat în el şi pe care i-a iubit fără rest, fără umbră şi împotriva cărora spiritul lui critic, chiar dacă a fost prezent, a rămas neputincios. Aceşti oameni puţini, care ne fac pe fiecare în parte să nu regretăm că sîntem, reprezintă, chit că o ştiu sau nu, stratul de protecţie care ne ajută să trecem prin viaţă. Fiecare om «face faţă» la ce i se întîmplă pentru că e protejat în felul acesta. Fără acest zid de fiinţe iubite care ne înconjoară (indiferent că ele sînt sau nu în viaţă), noi nu am fi buni de nimic. Ne-am destrăma (…) sau ne-am pierde, ne-am rătăci pur şi simplu în viaţă (…). Cu cît este mai deosebită calitatea oamenilor din care e alcătuit edificiul nostru afectiv, cu atît mai subtil, mai tenace este modul nostru de a persista în viaţă” (Gabriel Liiceanu, Declaraţie de iubire, Humanitas, 2001, p. 85)

Vorba de duminică (XXX)

„În orice variantă, cînd ţi se propun tîrguri, intră în scenă şi diavolul. Admit însă că viaţa, în măsura în care-ţi scoate în faţă la tot pasul tîrguri, este diavolească. Pînă la urmă, alegerea este între diferite feluri de tîrguri. Iar cînd eşti pus în faţa unei alegeri, ceea ce poţi face este să ieşi cît mai puţin mototolit din ea.” (Mircea Ivănescu, în Măştile lui M.I. Gabriel Liiceanu în dialog cu Mircea Ivănescu,  Humanitas, 2012, p. 77)

Patimile şi virtuţile învăţării

De-o vreme, citesc, la ceas de seară şi cu un creion care ţine loc şi de semn de carte un volumaş – Dialoguri de seară, Ed. Harisma, 1991 –  în care se întîlnesc opiniile părintelui Galeriu cu cele ale lui Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu şi Sorin Dumitrescu. Lectura merge greu (cu creionul în mînă) pentru că mă adaptez cu oarece dificultate temelor de discuţie (abia am încheiat-o pe prima, Despre ucenic şi duhovnic), dar şi din cauza unui defect de-al meu care îmi împiedică gîndirea să zburde liber peste o pagină de text atunci cînd pe acea pagină sînt şi greşeli de limbă. Trecînd peste aceste „piedici”, m-au intrigat felul în care e cusută şi, mai ales, descusută relaţia dintre un duhovnic şi ucenicul său, cum e transmisă învăţătura de la unul la celălalt, dar mai ales comentariile pe marginea extrapolării acestei relaţii la relaţia (mai) generală maestru – discipol.

Mi-am subliniat, în creion, două observaţii – de fapt, trimiteri către învăţături date de Ava Dorotei – de care ar trebui să ţină cont orice cadru didactic care vrea să-şi asume şi o misiune pedagogică atunci cînd păşeşte într-un amfiteatru cu studenţi. Le redau, fără nici o altă intervenţie, mai jos:

♦ „Niciodată cînd vrei să înveţi pe cineva să nu te institui ca învăţător, ci ca slujitor (…), să laşi impresia ucenicului că vrei să-l ajuţi.”

♦ „Niciodată cel căruia îi împărtăşeşti cuvîntul tău să nu simtă că ai ton de superioritate faţă de el, ci că îi vrei binele.”

Oare la cîţi dintre dascălii de azi se mai (re)găsesc aceste virtuţi?