Insuficient despre autosuficienţă

Îi compătimesc pe cei care nu sînt în stare să-şi recunoască greşelile cu demnitate, pe cei care găsesc scuze acolo unde ele nu există, pe cei care poartă mereu cu ei o pavăză de care se folosesc cum ştiu ei mai bine atunci cînd sînt confruntaţi cu adevăruri care nu neapărat dor, ci doar îi fac să se privească într-o oglindă a lucidităţii şi le arată un chip care nu le place. Dragii mei, neasumarea îndărătnică a propriilor neputinţe, opoziţia înverşunată, în ciuda absenţei oricărei circumstanţe atenuante, atitudinea rebelă şi jemenfişismul pseudo-doct sînt semne evidente ale alienării intelectuale, aşa să ştiţi! Trufia e o boală care, lovind în ceilalţi, ne macină pe noi. Aşa că mai bine îmbrăţişaţi-vă defectele şi iubiţi-vă greşelile, căci ele singure, coborîndu-ne o treaptă, ne fac să urcăm două deodată! Cîte n-am învăţat păşind strîmb şi cîte n-am ratat din trufie! Sînt atîtea glasuri în jurul nostru care nu urlă, ci doar ne spun şoptit adevăruri pe care noi nu vrem nici să le vedem, nici să le auzim. Şi n-o să devenim mai deştepţi ignorîndu-le! Ignorîndu-le doar devenim mai ignoranţi. Apleacă urechea şi ridică privirea! Fii bucuros că încă auzi şi că încă vezi şi lasă autosuficienţa celor care, într-adevăr, îşi sînt suficienţi sieşi. Dar cel ce le ştie pe toate n-o să-şi piardă vremea printre oameni.

Reclame